Parafia św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim powstała w 1922 roku; na kilkanaście tysięcy mieszkańców było zaledwie 50 katolików. Aby katolicy rozproszeni na terenie powiatu Drawskiego (a było ich w sumie razem 160 osób) mogli uczestniczyć we Mszy św., przy pomocy fundacji Stowarzyszenia św. Bonifacego, niedaleko dworca kolejowego – ze względu na przyjezdnych wiernych z całego powiatu – nabyto budynek na plebanię. Obecnie mieszkają tu i pracują czcigodne siostry Sercanki od błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Na Kościół zaś zaczęto przebudowywać stojącą nieopodal stajnię. 30.09.1928 r. wmurowano kamień węgielny, a rok później, 30 czerwca 1929 r., dokonano poświęcenia nowego Kościoła. Wszystko to możemy zawdzięczać ks. Gerhard’owi Kunz, pochodzącemu z Berlina. W zniszczonym w 60% po wojnie Drawsku Pomorskim kaplica św. Pawła Apostoła pozostała w zasadzie nietknięta.

 

Przez długi czas był to Kościół pomocniczy parafii Zmartwychwstania. Nową parafię erygowano przy Kościele św. Pawła w Drawsku dekretem J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża 01.01.1980r., która trwa do dzisiaj. Liczba wiernych wraz z przyległymi filiami Mielenkiem i Konotopem, wynosi 3140.

 

Od września 2002 roku Kościół i parafia wzbogaciły się o:

 • nowy wystrój wewnętrzny świątyni,
 • nowy ołtarz, ambonkę oraz posadzkę,
 • nowe otoczenie tabernakulum i krzyża,
 • nowe sedilia,
 • nową kaplicę Miłosierdzia Bożego z ornamentyką ścienną i obrazem Jezusa Miłosiernego,
 • chodnik z „polbruku”, który prowadzi do kościoła.

 

Oprócz tego:

 • kościół w całości został odświeżony (pomalowany)
 • dokonano całkowitego remontu: plebanii,
 • mieszkania ks. wikariusza i ks. proboszcza,
 • między innymi wymieniono całą sieć centralnego ogrzewania wraz z piecem na miał elektronicznie sterowanym,
 • zostały wymienione wszystkie okna (14 sztuk) na plastikowe,
 • położono panele podłogowe na plebanii,
 • wymalowano całe wnętrze plebanii,wymieniono na plebanii drzwi zewnętrzne i część wewnętrznych,
 • kancelaria parafialna została wyposażona w nowe meble.