Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan!”


DRODZY PARAFIANIE

Niech te Święte Dni, pełne ciepła i radości
ze wspólnych spotkań będą wypełnione obecnością Bożego Dziecięcia.
Niech cud Bożego Narodzenia dokonuje się w każdej rodzinie i w każdym sercu,
niech odnowi w nas wszystkich wiarę, nadzieję i miłość.
Niech przychodzący Jezus znajdzie w nas serca czyste i otwarte,
serca pełne miłości, dobroci i przebaczenia.
Niech Boże Dziecię napełni pokojem nasze domy,
obdarzy zdrowiem i błogosławi wszystkim rodzinom
w każdym dniu Nowego 2024 Roku.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
wiele radości i wszelkiego dobra

życzy

ks. Piotr Jesionowski Proboszcz Parafii


„Powstał z martwych nasz Zbawiciel,
Bóg ukazał swoją moc!
Żyje świata Odkupiciel,
rozjaśniona wieków noc!”

Niech ten, Który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość, przyniesie nadzieję;
niech Zmartwychwstały Chrystus
stanie się źródłem pokoju, miłości,
zrozumienia i szacunku.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Wiele radości i wszelakiego dobra.
Radosnego Alleluja!

 

obraz w tle Gerd Altmann z Pixabay

Adwent – czas przygotowania

Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach katolickich okres trwający od I nieszporów pierwszej Niedzieli Adwentu do Bożego Narodzenia czyli do zmierzchu...

czytaj więcej