Pierwsza Komunia Św. i Bierzmowanie

Pierwsza Komunia św.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa dziecko przygotowuje się i przystępuje do I Spowiedzi i I Komunii Świętej parafii zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i I Komunii Świętej. W tym celu należy przedstawić:

   • skrócony odpis aktu Chrztu Świętego (jeżeli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią)
   • potwierdzenie katechety o udziale dziecka w katechezie szkolnej.
   • zgodę proboszcza z miejsca zamieszkania dziecka z poza naszej parafii.

W bieżącym roku szkolnym spotkania przygotowujące do I Spowiedzi i Komunii Świętej odbywają się w naszym kościele: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17.00) Msza Święta inicjacyjna dla dzieci klas III SP i ich rodziców. Po Mszy Świętej w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców. Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach Świętych jest obowiązkowa!

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów błogosławieństwa:

   • w październiku: różańce
   • w grudniu: medaliki i krzyżyki
   • w lutym: świece
   •  w marcu: książeczki do modlitwy
   • w miesiącu kwietniu i maju, po uprzednim ogłoszeniu, będą spotkania formacji eucharystycznej dla dzieci (na to spotkanie będą przychodziły same dzieci).

Rodziców raz jeszcze bardzo proszę, aby razem ze swoimi dziećmi uczestniczyli w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Nic tak nie buduje i nie uczy dzieci jak świadectwo wiary i dobry przykład rodziców.

NAJBLIŻSZA MSZA ŚWIĘTA I KATECHEZA:
Poniedziałek, 6 lutego, o godz. 17.00 Msza Święta inicjacyjna, podczas której pobłogosławimy i poświęcimy świece (proszę o zabranie ich z sobą do kościoła). Po Mszy w kościele katecheza dla rodziców. Obecność na Mszy Świętej i spotkaniu obowiązkowa!
Bierzmowanie

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa przygotowanie i przyjęcie bierzmowania ma miejsce w parafii zamieszkania kandydata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia bierzmowania poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.

Kandydat rozpoczynający przygotowanie do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

   • Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o woli przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)
   • Zaświadczenie katechety o uczestnictwie kandydata w katechezie szkolnej
   • Skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest kandydata był poza naszą parafią)
   • Pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania (jeśli kandydat jest z poza naszej parafii).

W bieżącym roku szkolnym spotkania dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania odbywają się w naszym kościele:

   • klasa VII szkół podstawowych: (od II półrocza): kandydaci zgłaszają swoją wolę rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania, uczestniczą w celebracjach liturgicznych (Msza niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo różańcowe, roraty, Droga Krzyżowa itp.) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu),
   • klasa VIII szkół podstawowych: w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17.00) Msza Święta i katecheza formacyjna z księdzem opiekunem oraz spotkanie w grupach z animatorem
   • klasa I szkól ponadpodstawowych: w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.00 Msza Święta i katecheza formacyjna z księdzem opiekunem oraz spotkanie w grupach z animatorem.

Przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły średniej.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE FORMACYJNE:
 • klasa VIII szkół podstawowych we czwartek, 9 lutego, o godz. 17.00 w kościele katecheza formacyjna wyjątkowo we środę, 8 lutego, o godz. 17.00 Msza Święta, a po niej w kościele katecheza formacyjna

   

 • klasa I szkół średnich w niedzielę, 12 lutego, o godz. 11.00 Msza Święta, a po niej w kościele katecheza formacyjna

Obecność na Mszy Świętej i spotkaniu jest obowiązkowa i jest warunkiem dobrego przygotowania i przystąpienia do sakramentu bierzmowania.