SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) młodzież klas VII szkoły podstawowej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o chęci przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)

2. skrócony wyciąg metryki chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

 

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 spotkania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się w naszym kościele:

* klasa VII SP (od II półrocza): kandydaci uczestniczą w celebracjach liturgicznych (msza św. niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najśw. Sakramentu, nabożeństwo różańcowe, roraty, droga krzyżowa) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu).

* klasa VIII SP: raz w miesiącu w piątek – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

* klasa I szkół średnich: raz w miesiącu w  niedziele – godz. 11,00 Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

Trzyletnie przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły średniej.

 

Najbliższe spotkania formacyjne:

* klasy VIII w czwartek, 27 lutego, o godz. 18,00 Msza Święta, a po niej w kościele spotkanie formacyjne

* klasy I szkół średnich w niedzielę, 1 marca, o godz. 11,00 Msza Święta, a po niej w kościele spotkanie formacyjne.

 

Obecność na Mszy świętej i na spotkaniach jest obowiązkowa!