Warunki przystąpienia do Sakramentów Świętych

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej odprawianej w kościele parafialnym o godzinie 9.30. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przedłożyć:

1. akt urodzenia dziecka (Urząd Stanu Cywilnego),

2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka,

3. dane personalne rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zameldowania.

Rodzice chrzestni powinni być dla dziecka przykładem postawy człowieka troszczącego się o swoją wiarę oraz świadczącego o niej. Chrzestni muszą posiadać zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!) o braku przeszkód w pełnieniu tej funkcji.Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem w salce parafialnej o godzinie 18:30.

 

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej w biurze parafialnym. W tym celu należy przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej. W przypadku przynależenia do innej parafii niezbędna jest zgoda jej proboszcza.
W roku szkolnym/katechetycznym 2014/2015 Msze św. inicjacyjne dla dzieci klas II odbywają się w naszym kościele w każdy I wtorek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do marca włącznie o godz. 17,00). Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna dla rodziców. Obecność na spotkaniach comiesięcznych jest obowiązkowa!
Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:
- w październiku: różańce
- w grudniu: medaliki i krzyżyki
- w lutym: świece
- w marcu: książeczki do modlitwy
I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 30.05.2015. – godzina podana będzie w późniejszym terminie.
I KOMUNIA ŚWIĘTA: 31.05.2015. – godz. 10,30
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) młodzież klas II Gimnazjum zobowiązana jest do zgłoszenia chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o chęci przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)

2. skrócony wyciąg metryki chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

W obecnym roku szkolnym 2014/2015 spotkania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się w naszym kościele:

* klasa II Gimnazjum: kandydaci uczetniczą w celebracjach liturgicznych (msza św. niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najśw. Sakramentu, nabożenstwo różańcowe, roraty, droga krzyżowa) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu).

* klasa III Gimnazjum: w każdy II czwartek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

* klasa I szkół ponadgimnazjalnych: w każdy II piątek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

Trzyletnie przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym. Narzeczeni winni trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania, przedkładając następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu (świeżej daty – wydawane przez parafię miejsca chrztu),

2. świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),

3. świadectwo ukończenia katechizacji i kursu przedmałżeńskiego,

4. w przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka,

5. personalia świadków ślubu: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia (wymagany wiek to ukończony 18 rok życia),

6. dowód osobisty.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są tylko trzy miesiące od daty wystawienia.

 

POGRZEB

Przy załatwianiu formalności w biurze parafialnym należy przedstawić:

1. akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),

2. jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza,

3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu ustala się podczas wizyty w kancelarii parafialnej.