ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

Ustalenie daty planowanego ślubu powinno odbyć się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym. Narzeczeni winni trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do biura parafialnego parafii miejsca zamieszkania, przedkładając następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu (świeżej daty – wydawane przez parafię miejsca chrztu),

2. świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),

3. świadectwo ukończenia katechizacji i kursu przedmałżeńskiego,

4. w przypadku wdowców – akt zgonu współmałżonka,

5. personalia świadków ślubu: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia (wymagany wiek to ukończony 18 rok życia),

6. dowód osobisty.

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokumenty ważne są tylko trzy miesiące od daty wystawienia.