Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?

Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. 

 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

– stół nakryty białym obrusem,

– krucyfiks i dwie zapalone świece,

– wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),

– dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii,

Przebieg kolędy:

– Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
– Wyłączamy telewizor, radio, komputer
– Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”.
– Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie,
– Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.

 

Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada.