POGRZEB

 

Przy załatwianiu formalności w biurze parafialnym należy przedstawić:

1. akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),

2. jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza,

3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

Informacje o dacie, godzinie i miejscu pogrzebu ustala się podczas wizyty w kancelarii parafialnej.