BIERZMOWANIE

Droga Młodzieży!

Zgodnie z informacją przekazaną na naszym poprzednim spotkaniu przypominam, że nasze następne spotkania formacyjne połączone z udziałem we Mszy Świętej odbędą się według następującego porządku:

  • czwartek, 25 listopada, kl. VIII SP o godz. 17,00 Msza Święta, a po niej w kościele spotkanie formacyjne
  • niedziela, 28 listopada, kl. I szkół ponadpodstawowych o godz. 11,00 Msza Święta, a po niej spotkanie formacyjne.

Przypominam, że obecność na spotkaniach formacyjnych jest obowiązkowa!!!

Oczekując na nasze kolejne spotkanie pozdrawiam wszystkich serdecznie. 

ks. proboszcz Piotr