I Komunia Święta

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

W tym celu należy przedstawić:

  • skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii)
  • potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej.

 

Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.

 

Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2019/2020 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

– każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców.

każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 16,00 katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).

 

Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach Świętych  jest obowiązkowa!

 

 

Rodziców raz jeszcze bardzo proszę, aby razem ze swoimi dziećmi uczestniczyli w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Nic tak nie buduje i nie uczy dzieci jak świadectwo wiary i dobry przykład rodziców. Bardzo Was o to kochani proszę.

 

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:

– w październiku: różańce
w grudniu: medaliki i krzyżyki
w lutym: świece
w marcu: książeczki do modlitwy

 

Kochani!

W związku z zaistniałą sytuacją, z panującą w kraju epidemią zagrażającą naszemu zdrowiu i życiu, Ksiądz Biskup Edward Dajczak udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy Świętej w trzy najbliższe niedziele tj. 15, 22 i 29 marca. Dyspensę Ksiądz Biskup udzielił między innymi dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, który sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. 

W związku z powyższym bardzo Was proszę o pozostanie w domach przez najbliższe trzy niedziele i nie przychodzenie z dziećmi do kościoła na Mszę Świętą. W zamian zachęcam Was do wspólnej  rodzinnej modlitwy.  Zachęcam Was również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez wspólny z dziećmi, czynny udział w transmisjach Mszy Świętej radiowej, telewizyjnej lub przez internet.

Pamiętając o Was w modlitwie, życzę Wam i dzieciom obfitości łask Bożych i proszę o szczególną dbałość o zdrowie w Waszych rodzinach.

Szczęść Boże, Ks. Proboszcz Piotr

 

Print Friendly, PDF & Email