Z nadzieją w nowy rok szkolny

Już we wtorek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy dzieci i młodzież, aby kolejny rok zdobywania wiedzy rozpocząć z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwem.

 

Wspólnie prośmy Pana Boga, aby pomógł nam wszystkim – dzieciom, ale również nauczycielom, katechetom i rodzicom – mądrze i pięknie przeżyć ten dany nam czas, wykorzystać go do zdobywania wiedzy i do czynienia dobra. Prośmy, aby Pan Bóg towarzyszył każdemu z nas w naszych wysiłkach, wspierając swoją łaską.

 

Całe nasze życie składa się z wyborów, a czas nauki dany jest nam, abyśmy zdobywając wiedzę uczyli się odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła. To wszystko ma nam pomóc dokonywać mądrych, właściwych wyborów tak, aby drogi naszego życia stały się pełne dobra i piękna.

 

Niech rozpoczynający się nowy rok szkolny nie będzie czasem przespanym, lecz niech przyniesie piękne owoce, a  zdobywana wiedza i ludzie, których spotkamy zawsze przybliżają nas do Boga.

Print Friendly, PDF & Email