Pierwsza Komunia Święta

Kochani!

 W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. nasz Ksiądz Biskup 26 marca br. wydał zarządzenie. Poniżej podaję niektóre, nas interesujące, zapisy tegoż zarządzenia:

 I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Jednocześnie Ksiądz Biskup gorąco zachęca wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, Ksiądz Biskup zarządził, że od 26 marca br. do 19 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Wobec powyższego wszystkie Msze św. będą sprawowane według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Zamówione intencje będą odprawione zgodnie z planem.

Poza czasem odprawiania Mszy Świętej (w ciągu dnia) kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.

II. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Ksiądz Biskup w wydanym 26 marca br. swoim zarządzeniu napisał, że wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii Świętej, zostaną podjęte po Wielkanocy. Wobec tego będziemy w kontakcie, telefonicznym lub e-mailowym, aby monitorować sytuację, dokonywać jej oceny, wsłuchiwać się w Wasze opinie i na bieżąco podejmować wspólnie decyzje dotyczące I Komunii Świętej naszych dzieci. 

Kochani! W związku z powyższym już dzisiaj informuję, że zaplanowane na poniedziałek, 6 kwietnia, nasze spotkanie, z przyczyn oczywistych, nie odbędzie się. Jeszcze raz bardzo Was proszę o pozostanie w domach. W zamian zachęcam Was do wspólnej  rodzinnej modlitwy.  Zachęcam Was również do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez wspólny z dziećmi, czynny udział w transmisjach Mszy Świętej radiowej, telewizyjnej lub przez internet. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę dzwońcie lub piszcie do mnie (mój tel.: 601 646828; e-mail: jesionowski@koszalin.opoka.org.pl lub przez Messengera albo Facebooka).

Pamiętając o Was w modlitwie, życzę Wam i dzieciom wiele cierpliwości, obfitości łask i błogosławieństwa Bożego. Proszę również o szczególną dbałość o zdrowie w Waszych rodzinach.

Szczęść Boże, Ks. Proboszcz Piotr

Print Friendly, PDF & Email