Ogłoszenia duszpasterskie 29.12.2019

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 29.12.2019

 

 1. ŚWIĘTA RODZINA. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem.

 

2. ZAKOŃCZENIE ROKU. We wtorek, 31 grudnia, zakończenie roku 2019. Podczas Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 17,00 podziękujemy Bogu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Zapraszam do licznego udziału w ostatniej Mszy Świętej 2019 roku i w nabożeństwie na zakończenie roku.

 

3. NOWY ROK. W środę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Nowy Rok. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9,30, 11,00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 8,00 i 18,00. Msza św. w Mielenku o godz. 13,00. Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. W pierwszym dniu roku razem z całym Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie. Jest to święto nakazane, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej.

 

4. MSZE W TYGODNIU. Msze Święte w tym tygodniu w naszym kościele: w poniedziałek i wtorek o godz. 17,00; w czwartek i piątek o godz. 7,00; w sobotę o godz. 9,00, Sprawy kancelaryjne proszę w tym tygodniu zgłaszać na plebanii w godzinach przedpołudniowych.

 

5. I CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA. W I czwartek nabożeństwo pierwszo czwartkowe z modlitwami o powołania kapłańskie i zakonne po Mszy o godz. 7,00. W I piątek o godz. 7,00 Msza Święta i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z Koronką do Bożego Miłosierdzia; od godz. 9,00 odwiedziny chorych z Komunią świętą. W I sobotę o godz. 9,00 Msza Święta w intencji członków Żywego Różańca naszej Parafii, a po niej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana tajemnic różańcowych.

 

6. TRZECH KRÓLI. W przyszły poniedziałek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do udziału w Orszaku Trzech króli, który rozpocznie się tradycyjnie o godz. 12,30 na Placu Konstytucji.

 

7. RADA PARAFIALNA I PZS. Wszystkich członków Rady Parafialnej i Parafialnego Zespołu Synodalnego zapraszam na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w przyszły poniedziałek, 6 stycznia, o godz. 16,00 na plebanii.

 

8. KOLĘDA. W czwartek, 2 stycznia, w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na ten tydzień jest następujący: w czwartek Mielenko wieś od godz. 15,00; w piątek Żołędowo, Ziemsko i Mielenko Kolonia od godz. 11,00; w sobotę Konotop od godz. 11,00; w niedzielę, 5 stycznia, Dzikowo i Koleśno od godz. 14,00. Natomiast „kolęda” w części miejskiej naszej Parafii rozpocznie się od wtorku, 7 stycznia. Plan kolędy w najbliższym czasie będzie wywieszony w gablocie ogłoszeń i dostępny na stronie internetowej Parafii.

 

9. PODZIĘKOWANIA. Za złożone ofiary, życzliwość i modlitwę składam serdeczne Bóg zapłać!

     

Dla wszystkich Parafian proszę o Boże błogosławieństwo na każdy dzień i życzmy sobie wzajemnie, abyśmy w nadchodzącym roku w zdrowiu, pokoju i radości wzrastali w Bożej łasce i wzajemnie sobie pomagając, dzielili się darem miłości.

Print Friendly, PDF & Email