Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020.

II NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020.

 1. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Niedziela Miłosierdzia jest patronalnym Świętem Caritas i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

2. GODZINA MIŁOSIERDZIA. Dzisiaj z racji Święta Miłosierdzia o godz. 15,00 w kościele „Godzina Miłosierdzia” przed Najświętszym Sakramentem. Będziemy błagać miłosiernego Boga o ustanie obecnej epidemii. Ze względu na to, że jeszcze dzisiaj obowiązuje zarządzenie Księdza Biskupa o sprawowaniu Mszy Świętej bez udziału wiernych, proszę moich parafian o duchową łączność i celebrowanie Godziny Miłosierdzia w swoich domach.

 3. MSZE. Msze Święte w tym tygodniu w naszym kościele: w poniedziałek i w sobotę o godz. 9,00; od wtorku do piątku o godz. 18,00.

 4. DYSPENSA. Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Serdecznie zachęcam moich parafian do duchowej łączności z Mszami Świętymi i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

5. ROZPORZĄDZENIE. W związku z rozporządzeniem władz państwowych z dnia 16 kwietnia br. i wskazaniami biskupa diecezjalnego z dnia 18 kwietnia br., od poniedziałku 20 kwietnia wchodzą w życie zmiany, które umożliwią w jakimś stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. Wobec powyższego od poniedziałku w naszym kościele będzie mogło jednorazowo uczestniczyć we Mszy Świętej maksymalnie 13 osób (1 osoba na 15 m2). Pierwszeństwo uczestnictwa we Mszy dajemy osobom, które na dany dzień i na daną godzinę mają zamówioną intencję mszalną. Bardzo proszę o zdyscyplinowanie i przestrzeganie wszystkich przepisów sanitarnych (m.in. twarz zasłonięta maseczką przez całą liturgię) oraz zajmowanie w kościele tylko wyznaczonych i oznakowanych miejsc. Proszę również, aby nie wchodzić do kościoła kiedy wszystkie dozwolone miejsca są już zajęte (proszę o zrozumienie i nie stwarzanie sytuacji konfliktowych). Należy również pamiętać, że w kościele muszą zostać bezwzględnie zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa i określone przepisy sanitarne.

6. WOJCIECH. W czwartek, 23 kwietnia, przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszej diecezji. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

7. MAREK. W sobotę, 25 kwietnia, święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

8. NIEDZIELA BIBLIJNA. Za tydzień, trzecia Niedziela Wielkanocy, obchodzona będzie jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

9. PODZIĘKOWANIE. Za okazaną życzliwość, ofiarowaną modlitwę i złożone na potrzeby naszej Parafii ofiary składam z serca płynące staropolskie Bóg zapłać!

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Wiktoria Świst l. 90. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

 Wszystkim Parafianom życzę obfitości łask Zmartwychwstałego Pana, a obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składam najlepsze życzenia.

Print Friendly, PDF & Email