Komunikat bp. Dajczaka

W komunikacie biskupa czytamy: „Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie”.

Dyspensę otrzymują:

 • osoby w podeszłym wieku
 • osoby z objawami infekcji
 • dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
 • wszyscy, którzy czują obawę przez zarażeniem

Do pobrania syntetyczne ujęcie wszystkich poprzednich zarządzeń wraz z obecnym – TUTAJ

Ponad to, biskup zarządza przeniesienie rekolekcji dla dorosłych, podobnie jak w sytuacji rekolekcji szkolnych, na termin, w którym będą mogły zostać one zorganizowane w taki sposób, żeby nie zagrażały zdrowiu uczestników. Biskup zachęca, aby wierni w tym czasie, w którym miały odbywać się rekolekcje, trwali na błagalnej modlitwie, pozostając w swoich domach.

Do odwołania zostają zawieszone wszystkie wizytacje biskupie w parafiach.

W parafiach mają zostać wprowadzone specjalne zasady higieny podczas liturgii:

 • Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
 • Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam.
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
 • Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
 • Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.
 • Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.
 • Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Specjalne zalecenia otrzymali także kapelani szpitalni: „Po konsultacjach z ordynatorami oddziałów szpitalnych zalecam Księżom Kapelanom posługującym w szpitalach naszej diecezji szczególną ostrożność. Proszę, aby Księża Kapelani bezwzględnie korzystali z maseczek i fartuchów ochronnych, aby nie przenosili ewentualnego zakażenia pomiędzy chorymi. Proszę też, aby stale używać środków dezynfekujących dostępnych w oddziałach szpitalnych. Posługa wśród chorych polegająca na obchodach poszczególnych oddziałów powinna zostać na ten moment przerwana. Kapelan powinien być obecny na terenie szpitala na wezwanie wyjątkowo potrzebujących chorych. Swoją aktywność na terenie szpitala proszę konsultować z dyrektorami placówek oraz koordynatorami oddziałów szpitalnych. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas wizyt na oddziałach, w których przebywają chorzy z obniżoną odpornością. Zalecam, aby Kapelani trwali na modlitwie w kaplicach szpitalnych i w ten sposób wspierali chorych”.

Przypominamy, że odwołane zostały także wszelkie inicjatywy duszpasterskie skierowane do młodzieży: Wielkopostne Czuwania Młodych oraz bierzmowania. 

Print Friendly, PDF & Email