Żywy Różaniec – kwiecień 2021

INTENCJE MODLITW DLA KÓŁEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NA KWIECIEŃ 2021

 W kwietniu modlimy się w następujących intencjach:

Róża I.  za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania seminarium w Koszalinie oraz za tych, którzy modlitwą i ofiara wspierają jego funkcjonowanie, aby Bóg im hojnie wynagrodził swoją łaską.

Róża II.    aby Pan błogosławił wspólnotę Żywego Różańca w naszej diecezji.

Róża III. za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w   demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Print Friendly, PDF & Email