Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) młodzież klas II Gimnazjum zobowiązana jest do zgłoszenia chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o chęci przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)

2. skrócony wyciąg metryki chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

W obecnym roku szkolnym 2014/2015 spotkania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się w naszym kościele:

* klasa II Gimnazjum: kandydaci uczetniczą w celebracjach liturgicznych (msza św. niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najśw. Sakramentu, nabożenstwo różańcowe, roraty, droga krzyżowa) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu).

* klasa III Gimnazjum: w każdy II czwartek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

* klasa I szkół ponadgimnazjalnych: w każdy II piątek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

Trzyletnie przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

Zapraszamy rodziców i młodzież na wspólne duchowe przygotowanie do sakramentu bierzmowania, którego w poniedziałek 23 maja udzieli w naszym kościele Ksiądz Biskup Edward Dajczak. Przygotowanie będzie miało formę krótkich rekolekcji połączonych z przygotowaniem do liturgii bierzmowania (próby). PLAN SPOTKAŃ JEST NASTĘPUJĄCY:

wtorek i czwartek o godz. 18,30 w kościele próby dla młodzieży. Obecność obowiązkowa!

- piątek, 20 maja, o godz. 18,00 Msza św. dla rodziców i młodzieży, a po niej wspólna próba;

- sobota, 21 maja, od godz. 16,30 spowiedź św. dla kandydatów, rodziców i świadków, o godz. 18,00 Msza św., a po niej próba generalna z udziałem świadków i rodziców;

- niedziela, 22 maja, o godz. 18,00 Msza św. z obrzędem poświęcenia krzyży;

- poniedziałek, 23 maja, o godz. 16,00 BIERZMOWANIE

Bardzo Was prosimy o obowiązkowe uczestniczenie w tych krótkich rekolekcjach i zaangażowanie się w duchowe przygotowanie do bierzmowania.