Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) młodzież klas II Gimnazjum zobowiązana jest do zgłoszenia chęci przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniona i podpisana przez kandydata i jego rodziców deklaracja o chęci przyjęcia bierzmowania (deklarację młodzież otrzymuje od księdza opiekuna na pierwszym spotkaniu)

2. skrócony wyciąg metryki chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

W obecnym roku szkolnym 2014/2015 spotkania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się w naszym kościele:

* klasa VII SP: kandydaci uczestniczą w celebracjach liturgicznych (msza św. niedzielna, modlitewne czuwania młodzieży, adoracje Najśw. Sakramentu, nabożenstwo różańcowe, roraty, droga krzyżowa) i spotkaniach formacyjnych z księdzem opiekunem (po uprzednim ogłoszeniu).

* klasa III Gimnazjum i VIII SP: w każdy II czwartek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

* klasa I szkół ponadgimnazjalnych: w każdy II piątek miesiąca – godz. 18,00 (od listopada do marca 17,00) Msza św. i spotkanie formacyjne z księdzem opiekunem i raz w miesiącu spotkanie w grupie z animatorem.

Trzyletnie przygotowanie wieńczy przyjęcie sakramentu bierzmowania w II semestrze klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

SPOTKANIA (REKOLEKCJE) PRZED BIERZMOWANIEM:

- piątek 24 maja – godz. 18,00 Msza Święta dla rodziców i młodzieży, a po niej wspólna próba;

- sobota 25 maja – godz. 9,00 Msza św., a po niej spowiedź św. i wspólna próba;

- niedziela 26 maja – godz. 9,30 Msza Święta z obrzędem poświęcenia i nałożenia krzyży;

- czwartek 30 maja – godz. 17,00 BIERZMOWANIE

Bardzo prosimy młodzież, rodziców oraz świadków o obowiązkowe uczestniczenie w tych krótkich rekolekcjach i zaangażowanie się w duchowe przygotowanie do bierzmowania.