I Komunia Święta

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej u księdza proboszcza. W tym celu należy przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej. Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.
W roku szkolnym/katechetycznym 2016/2017 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

w każdy II poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do marca włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna dla       rodziców.

- w każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 17,00 (od listopada do marca włącznie o godz. 16,00) katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).

Przypominam, że obecność na spotkaniach comiesięcznych jest obowiązkowa!

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:
- w grudniu: medaliki i krzyżyki
- w lutym: świece
- w marcu: książeczki do modlitwy

Kochani ! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ferie szybko minęły i wszyscy wróciliśmy do swoich zajęć. Wracamy także do naszych spotkań liturgiczno – formacyjnych. Następne nasze spotkanie będzie miało miejsce w II poniedziałek tego miesiąca tj. 13 marca o godz. 18,00. Przypominam, że w czasie Mszy św. poświęcimy książeczki (modlitewniki). Nie zapomnijcie zabrać ich ze sobą. Po Mszy św. jak zawsze spotkanie formacyjno – organizacyjne. Zgodnie z moją zapowiedzią z ostatniego spotkania dokonamy ostatecznego podziału dzieci na dwie grupy. Z tego co wiem do s. Jolanty wpłynęła już wstępna propozycja rodziców co do podzielenia dzieci. Wszelkie uwagi, propozycje czy ew. życzenia w tym względzie,proszę kierować do s. Jolanty, która odpowiada za organizacyjną stronę uroczystości I Komunii św. Ze swojej strony zajmę się stroną liturgiczną uroczystości komunijnej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wiele łask Bożych na trudną codzienność.

Szczęść Boże. Ks. Proboszcz Piotr.

Ponawiam raz jeszcze prośbę Rady Rodziców o wpłacenie ustalonej przez Was składki do pani Małgosi Olechnowicz do dnia 15 marca br.