I Komunia Święta

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej. W tym celu należy przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej. Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.

Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2018/2019 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców.

- w każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 17,00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 16,00) katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).

Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach Świętych  jest obowiązkowa!

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:

- w październiku: różańce
- w grudniu: medaliki i krzyżyki
- w lutym: świece
- w marcu: książeczki do modlitwy

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !

Tak jak informowałem w ogłoszeniach duszpasterskich, w styczniu, ze względu na „kolędę” nie będzie Mszy Świętej inicjacyjnej i spotkania formacji eucharystycznej dla dzieci.

Najbliższa Msza Święta inicjacyjna będzie po feriach, tym razem wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 11 lutego o godz, 17,00. Przypominam, że w lutym podczas Mszy Świętej poświęcimy ŚWIECE, które należy przynieść ze sobą do kościoła!!!

Natomiast spotkanie formacji eucharystycznej będzie w czwarty poniedziałek miesiąca tj. 25 lutego o godz. 16,00.

Życzę wszystkim pogody ducha i wiele Bożych łask oraz pięknego i bezpiecznego odpoczynku podczas ferii!!!!

Ks. Proboszcz Piotr