I Komunia Święta

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej. W tym celu należy przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej. Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.

Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2019/2020 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do lutego włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców.

- w każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 16,00 katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).

Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach Świętych  jest obowiązkowa!

Rodziców raz jeszcze bardzo proszę, aby razem ze swoimi dziećmi uczestniczyli w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Nic tak nie buduje i nie uczy dzieci jak świadectwo wiary i dobry przykład rodziców. Bardzo Was o to kochani proszę.

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:

- w październiku: różańce
- w grudniu: medaliki i krzyżyki
- w lutym: świece
- w marcu: książeczki do modlitwy

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z informacjami  podanymi na naszym pierwszym spotkaniu, 16 września, przypominam, że najbliższe spotkania odbędą się:

* w poniedziałek, 30 września, o godz. 16,00 w kościele spotkanie formacji eucharystycznej dla dzieci (uczestniczą same dzieci)

* w poniedziałek, 7 października, o godz. 18,00 Msza Święta inicjacyjna dla dzieci i rodziców, a po niej krótka katecheza dla rodziców połączona z omówieniem spraw organizacyjnych. Przypominam, że na październikowej Mszy Świętej dokonamy poświęcenia różańców, które należy przynieść ze sobą do kościoła.

* w poniedziałek, 28 października, o godz. 16,00 w kościele spotkanie formacji eucharystycznej dla dzieci (uczestniczą same dzieci)

* w poniedziałek, 4 listopada, o godz. 17,00 Msza Święta inicjacyjna dla dzieci i rodziców, a po niej katecheza dla rodziców i omówienie bieżących spraw organizacyjnych. UWAGA! W listopadzie zmiana godziny na 17,00!!!

W oczekiwaniu następnych spotkań z dziećmi i z Wami pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Ks. Proboszcz Piotr.