I Komunia Święta

I SPOWIEDŹ i I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z początkiem rozpoczynającego się roku szkolnego (wrzesień) rodzice zgłaszają osobiście chęć przystąpienia ich dziecka do I Spowiedzi i Komunii Świętej. W tym celu należy przedstawić skrócony dokument metryki Chrztu Świętego (jeżeli dziecko nie zostało ochrzczone w naszej parafii) oraz potwierdzenie katechety o udziale w katechezie szkolnej. Przypominam że zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka przygotowanie i przystąpienie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej odbywa się w swojej parafii. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przystąpić do I Komunii Świętej poza swoją parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza swojej parafii.

Ponadto informuję, że w roku szkolnym/katechetycznym 2017/2018 w każdym miesiącu (poza niektórymi wyjątkami) odbywać się będą dwa spotkania:

w każdy II poniedziałek miesiąca o godz. 18,00 (od listopada do marca włącznie o godz. 17,00) Msza św. inicjacyjna dla dzieci klas III i ich rodziców. Po Mszy św. w kościele katecheza formacyjna i spotkanie organizacyjne dla rodziców.

- w każdy IV poniedziałek miesiąca o godz. 17,00 (od listopada do marca włącznie o godz. 16,00) katecheza eucharystyczna dla dzieci (na to spotkanie przychodzą same dzieci).

Obecność na spotkaniach comiesięcznych i na niedzielnych Mszach św.  jest obowiązkowa!

Podczas Mszy św. inicjacyjnych w ciągu roku liturgicznego dokonujemy obrzędów poświęceń:

- w październiku: różańce
- w grudniu: medaliki i krzyżyki
- w lutym: świece
- w marcu: książeczki do modlitwy

* UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ  KOMUNII ŚWIĘTEJ - niedziela, 27 maja 2018 roku, w Uroczystość Najświętszej Trójcy – godz. 10,30.

Kochani

Zgodnie z zapowiedzią, ze względu na „Kolędę” i ferie zimowe, w styczniu nie ma Mszy świętej inicjacyjnej i spotkania formacji eucharystycznej dla dzieci. Spotkamy się w drugi poniedziałek lutego, o czym przypomnę w ogłoszeniach duszpasterskich w pierwszą niedzielę po feriach. W lutym pobłogosławimy i poświęcimy świece.

Kochanym dzieciom i rodzicom życzę pogody ducha i spokojnego, bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii. Niech Jezus Chrystus czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami. Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz Piotr.